حالا که خوب توجه میکنم میبینم که اصن قدرت شیطانی الهی هست که هر کی ببینی و ببینتت یک تاثیری بالاخره داشته باشه جنون جمع بشن چه دیگران هیچی دیگه منظورم شیاطینه و برگشت مو به اون نورانیت خوابی بیش نیست که فرشته ها بخوان حالا از چیزیم مراقبت کنند مگه جر من که تو خط مقدم نیستم تو جر پشت به پشت شما میام میگذرم شایدتم فرار به هر حال.زبونت رو ببند به همه چیز میرسی.!یاد بگیر..حتی همونا.

/ 0 نظر / 6 بازدید