خلاصه ش اینکه آقا شاید حدیثه جعلی بوده شاید به شوخی گفتن شاید اعتبار نداره شاید کار یه عالمی بوده همینطور سید فلان و بسان یکی از اصفهان میاد زنه نمیدونم یه چشم داره توی فلان کتاب معتبر هم هست قاتل امام زمانه میدونی حالا من اصفهان نیستم ولی برای همین چقدر کتک خوردم از دست خودمو از فکر علما.

/ 0 نظر / 5 بازدید