ببین اقد نگو به من که این فمینیسته و با مردها کنار نمیاد و ازاین حرفا تا دوره زمونه سیاست هرچی کوفتی چی باشه تا کی عوض بشیم!ها.الان داشتم در نظر میگرفتم روایتی رو خونده بودم که بیشتر جهنمیان از زن هاس گفتم یعنی خدا اینو میدونه و ناعادله؟ نخیر به قول شیطان.

نه بابا بیشترین ظلم ها به زناست حالا ما قوه ی شهوانیتمون دیگه که نه قوی نیست لیکن به خیر گذشنه همینطوری میگیم مرد و زن نباید داخل بشن و بجنگند و از این حرفا زن ها نباید بجنگند بچه چیه دیگه و از این حرفا ما نمیفهمیم خواجه شدیم همینطوریه وگرنه ببین دارند اکثر مردم ظلم میکنن دیگه نمیگم تو فیلمای خارجی همینجا بدتره سکس.

خلاصه ما خاطرات خوشی به اونایی که اسمشون رو مرد گذاشتند و سک و سبیل نداریم مگه از مظلومیت خودشون دوست همیم ولی کنار نمیام مگه خودش زن نداره!

خاک تو اون سرت با اون فکرکردنت خجالت نمیشکی من بنویسم خوب گفتیم هر کی یه سیر و سلوکی داره بگم؟ باشه میگن مردم آخر الزمان با فرشته ها؟ نه حیوانات هم آویز میشن خوب یکی حیوانه علم پیشرفت کرده فهمیده آخر الزمانه دیگه با این همه کارشناس و روانشناس اینکارو میکنه میگه چرابا زنا ظلم کنم مثل بابا آمریکایی با سگ میکنه بعدشم قفل مبشه چی میگی تو باز!!!البته اگه ارزش حیوانات رو هم بدونه باز شایدتم باید بگم ندونه والا من نمی دونم! میدونم حوصله شو ندارم فلسفه بنویسم کهنه بشه!!!هم آخونده فکر کردن این کار حرام این دیگه سیاستم نیست سیستمیه شاید.حالاما نمیگیم خوبه یا بد میگیم چنین فتنه هایی درست میشه که یکی مومن میره بیرون کافر میاد تو!

/ 0 نظر / 5 بازدید