حالا همتونم میدونم که از ما جلوترید و بیشتر میدونید اما اینو هم میزارم مال من بود ولی مثل همیشه تضمین نمیکنم مثل هم دربیاد

اگه یه وقت نرفتی در مغازه بخری و مشتری نشدی بگو بازم ه.

http://www.4shared.com/audio/Z3Qh7XCs/darshaye_valayat__15_.html

بفرما چه میدونم یاد یه بچه ی بی تربیت افتادم که فخش رکیک میداد مسجدی هم بود قبادی یعنی همه کارم ظاهرا میکرد چه میدونم صدای دلم مثل اون شده بی تربیت شدم؟؟والا به خدا

/ 0 نظر / 5 بازدید