نگاش کن هنوز امید داره به فردایی روشن و سبز نگاش کن میگه این نشد رهبر بعدی!!! هنوز امید داره از این همه جوان که پرپر زدن به نام جمهوری یادی هم نمیکنه.نگاش کن چه بدبخته دلشو به چی بسته میبینیم یا نه کی بگم کی رو صدا بزنم ای خدا درهارو بسته ای پس ها!نگاش کن از رو نمیره هنوز چشم دوخته به یه بدبختی دیگه...مگر زنی دلش بسوزد و بگوید الهی تا خدا هم هیچکس نیست پس کیست.تمام رسید!

نه هنوز هست نگاش کن دل بسته بزرگ تر بشه کارا درست بشه زندگی آسون بشه شایتم از دست تحریم و خود نفتشم راخت بشیم هوا صاف شد که چی؟ یه مرض دیگه... نگاش کن چند بار میخواستم بگم یادم رفت اینو که نمیتونه با بابا بزرگش توی یه خانه زندگی کنه سیرش فرق داره حالا قدردان و سینه زن امام خسین (ع) خودشو میدونه نگاش کن چی سرش اومده داغون داغون تکیه آبروی ظاهزی با باطن اینترنتی زیبا شاید 50 تا شیطون رفته تو خرش گیر دادن بهش تا اینا رو بنویسه بدتر این پیدا نمیشد که روحیه بده به ملت ایرانی چه افغان و غرب از کرده ی پشیمانی و نمیدانن که چند صباست که خواب خوشی نکرده از نفرین شعدا و یارانش تازه بدشون هم میگه پرپر نزده که ببینه چه شدند حرف زیادی میزنه از خیالات خام.نگاش کن آخر غمری چیزی براش باقی نذاشتند که بمونه همین دیگه چی میخوای از من بدونی؟ بسه!!! فردام میگن کو احوالت اون موقع که مستت کردن نماز خوندی با خال پول دادی در راه خیز خالا نشونم بده ببینم تو کیسه ات چیه جوون؟

/ 0 نظر / 5 بازدید