خیلی حالم گرفته شد تو خواب همش فکر می کردم تحویلم میگرند اینا و کسی هستم دیگه برای خودم و روی پای خودم ایستادم ولی مادامیکه اینطوری فکر می کردم محکوم به شکست بودم و شکست خوردم و انگار فقط داشتم میگدروندم شاید عالم برزخم رو خواب دیدم یه جایی بدتر از اردوگاه اشرف کاشکی اصلا میتونستم یادی از خدا کنم و حرف خدا بر زبانم میومد همش انتظار داشتم که به خاطر اعمالاتم بپسندنم و بخوان منو ولی اصلا اینطوری نبود مادامیکه مسئله ی من این کارو کردم و منیت در کارم بود من بابا حالا عقل دارم که میگم ذکرنمیتونستم بگم حالا که عقلم میکشه که بگم من نماینده ای هستم برای یه سری آدم و هیچی نیستم ولی چه فایده ای داره این عقل نابود شده بعد مرگ!!!

هیچی والا ولی بهم هم نشون دادند افرادی رو که حالا نام نمیبرم که بالاتراز خودم  بودند و نجاتم داد تو این قیر و داد و کمی تسکین ولی والا همش این نبود من برای خودم قصر ها ساخته بودم توی ذهنم حتی میگفتم قصر بهشتی داشته باشم این مگه چیه مگه گوهر بهشتی حتی زن بهشتی برای دردم تسکین نیست من بالاترشو میخوام ولی نمیدونستم منی که خدا رو فراموش می کنم زود انقدر بد باشم که اول فراموش کردم دوم برای خدا و مطرح شدنش که پیش نرفتم آره یه مدت آدم بودم ولی حالاشه که ملاکه و خلاصه کلی بی محلی بهم شد و سرگردون مونده بودم تو تاریکی قبر تو خوابم و الکی فرش زرینی رو زیر پای خودم حس می کردم آره آدم اگه مظلوم باشه یه سری عروجی داره ولی نه اینکه خودش رو ببینه فقط و منیت به بار بیاره و بدبخت بکنه اول خودش رو معلوم هم بود که اینطوری نیستم و سر خری نیستم و دارم زندگی رو میگذرونم ولی فکر نمیکردم اقدر بی خیالم بشن و آزاد ولم کنن انگار اسارتگاه بود اصلا.

و اینام تازه فهمیدم کار من نبوده که به اسم من تموم میشه و آیا کیا مزدشون رو از خدا میگرند به موقش و دارند معامله می کنن آسون و راحت و بیخیال و درد و رنج با خداشون این وسط منم گرفتار خودم هر روزم که بگم کار من نیست بازم کمه چون دوباره این نفس برای خودش کاخ و کوخ میسازه و میگه کار خودشه و گرنه شما نگاه کن چند بار به این حالت افتادم  زود دوباره عجب میگیرتم و خودم رو میبینم و شیطان پرستیه دیگه چی میشه اسمشو گذاشت والا این عقلی هم که اگه داشته باشیم داریم این نعمتی است از جانب دوست حالا چی میگی؟یادی از خدا که میکنیم هم همینطور من اصلا نتیجه گرفتم که ما به خودی خود چیزی از خودمون نداریم.

/ 0 نظر / 16 بازدید