شغل سودابه هاست والا یه چی میگه تلوزیون مام میگیم شاید پاکش کردم ولی میزارمش نه ولش کن میکنمش چه کار کنم یه چی میگه مام میگیم اسبه با اسبه دعوا میکنه داره میگه خر نشی بری پیش ماده اسب و از این حرفا چه میدونم خرس ها همینو میگن گوزن ها شاخ به شاخ میشن میگن خر نشیا ولی زورش بیشتره مغرور میشه چه میدونم والا پرنده هم داره میرقصه میگه مردی خانوم پرنده بیا تو این خالت عاشقم باش و بیا جلو بعدش نمیدونم چرا این خر میشه!!!

اینا توی تلوزیون میگن مام میگیم دیگه...

/ 0 نظر / 5 بازدید