الان امروز رفته بودوم مسجد قبلشم تا صبح قبل ازون مشغول چت بازی بودم بالاخره این که چیزی نیست یه بار رفتم مسجد تمام فکرایی که کرده بودوم به صورت احکام رو گفتند و نیاز بود انگار اصلا جلسه برای من بود خلاصه امروزم دست کمی نداشت ولی خوب در مورد زدن ابرو زنان هم صحبت شد که امام(ره) و آقای بهجت(ره) گفته اند بنابر چیزی که امروز اعلام شد اینکه باید زنان بپوشانندش چون زینت زنه ولی آقای مکارم علیه رحمه خدا حفظش کنه عیبی ندونسته بودند ظاهرا که پوشانده بشه آیا یا نشه..

خلاصه در مورد چت میخواستیم صحبت کنیم هم که بله من دیروز صبح ساعت حول حوش 2:30 تا 5 سی خورده ای که بشه چند روزیه دارم چت میکنم و مراجع هم و امام و ... هم گفته اند اگه به قصد لذت نباشه مانعی نداره ولی درسته این ولی باز از یاد خدا غافل شدم که میخوام یا برنامه مو عوض کنم که نخواهم کرد یا برم تو لندن چت کنم تو آسیا و خلاصه صحبت می شد که اصلا چت چی هست تو مسجدمون ها و خلاصه میگفتن که مثل چاقو وسیله خوبی هست و اینا هرچی دولتی باشه روش تبلیغ میکنند و از این حرفا ولی من اینو میخواستم بگم که از اون عالمی که داشتند احکام برامون میگفتند سوال کردم ابرو برداشتن پسرها پس چیه؟ گفتند که حرام اندر حرامه و غلط اندر غلط بعد گفتم مثلا اینا میخوان برن عروسی کنند آرایششون میکنند بعد دوبار فرمودند که از مرجعت سوال کن (با این حساب)

/ 0 نظر / 13 بازدید