خوب نیگا چرا حضرت آیت الله دستغیب این کتابا رو نوشت مثلا داستان های شگفت خوب شاید برای اینکه مغرور نشی تجربیاتش رو نوشت که یکی هم که ملا نبوده تونسته ولی نکته ی قابل توجه اینه که فقط ملا نشید دیگه که ما خیلی تا آخرشم که شده کشیده ایم باز لباس پیغمبر می پوشن...باز کفر میگن یه چیای دیگه میگن باز کاراشون فرق داره و الا لباس پیغمبر پوشیدن انقدر راحته ولی نبایتم سخت گرفت اینم هست که دیگه نومید شد من الان اصن توسلات قلبیه ای که هنگام کودکی قوی بود رو ندارم یعنی کودک که بودم زود میشد گولم زد آخوند بشم اما بعد از این همه معصیت حالا دیگه دور میبینم پوشیدن لباس پیغمبر را.بابا من ایشان که میگم منظورم والا امام زمان نیست چرا شما اقدر بدید؟

حالا انقدرها هم نمیخواد نومید بشی میگن آیت الله میگنا مام میگیم آیت الله دستغیب؟ نه کی بود خدا آها آیت الله مشکینی؟ نه بابا بزار خودم میگم آیت الله طباطبائی در سن 40 سالگی تازه طلبه شد خوب ایشون ذر این سن عقلشم کامل شده بود و پیش زمینه ای هم ذاشت از کودکی با اون تفسیرش.میگن هم از اگه تواضع نداشت اصن با این همه علوم با کسی صحبت نمی کردش.بعد میگن تفسیرش هم عرفانی نیست اصن تفسیر و تعویل کار ائمه هست که یا نذاشتند بشه یا زمانش نبوده یا مام نمیدونیم و خبر نداریم از کتابه...

/ 0 نظر / 13 بازدید