اول بگم باز این تقصیرات روی گردن من نندازین که علم شیمی اقدر موذی شد یا دکترین کشتن انسان از طریق کوچکترین بی صدا ترین و بدترین هاش آخه همی اینا امتحان شد روی خود من و نخواستند ائمه که هستیم در خدمت شما و خودمونم جوگیر شدیم که خیلی قوی هستیم این ها بدترش میکردن البته یاران گمنام هم همیشه زیر نظر داشتن فکر بدی و پست بعدی منو در نوشتن و جنون هم عمل بعدیم و خلاصه ما اسیر و گیر بودیم حالا کوتاه اومدیم دیدیم نشد همین الان میخوای بدون ذکر الهی از طزیق علم شیمی کاری کنند که نخوای بری دستشویی برای جیش؟ یا قلبت وایسه و زنده بمونی یا بقیه اقراد از طروق شیمی هم نه مرده ی 10 سال پیش که نپوسیده رو به اذن خدا قبرشو باز کنن بگم پاشو کار داریم برو بکن بیا...حالا نپوسیدشم هم از یه راه دیگه خلاصه شیطان قدرت داره ولی میگن ضعیفه در مورد مومن و اذیتش مثل عنکبوت که نه عقرب به این ضعیفی که له میشه اگه نیش زد سرم نزنی کارت تمومه مخصوصا سیاهاش حالا اینام کار شیطونا نیست که گفتم بلکه ادعاشون میشه اینا من نمی دونم والا آمریکا به کجا رسید با این همه ادعا یه بمب هستیه ای چی نمیکنه داغون کنه ایران رو حالا نفتکش ها رو کار ندارم...والا من نمی دونم بت پرستی هر زمونه یه جیز بوده حالا اینا ادعاشون میشه و شیطون بهتر میفهمه میبینی که!!!

علمه انسانه دیگه مگه همین ها رو نمیخواستید؟؟؟مثلا یه روح دیگه میاد تو جلد جسدش یا جن میره تو جلدش که زنده شده پاشوده اومده تو خوابت...

/ 0 نظر / 6 بازدید