قربون اون زمانی که تازه جنگ تموم شده بود دوستش رو میدیدم امامو میگم ولی تو سرما به یه عشق درونی وای میسادم تا سرویسم بیاد یخ میزدم ولی دلگرم بودم به آینده به روزی خوشتر از اینی که همه چیز شده مصنوعی قربون اون امامی که فکر میکردم ظاهرشه ففط باید خوب باشه همین که درست بتونه روزی یعنی نلنگد بسته کارمو درست انجام دادم بابا والا اگه اسرائیل هم محو بشه کار شما ها درست نمیشه با ما.

/ 0 نظر / 5 بازدید