والا من نمیدونم از من نپرس که باید چی بشه که ظهور رخ بده والا من نمیدونم از من نپرسید که جامعه زنان اصن اسم جامعه زن که میادا یاد مریضی هاشون و درمانش چه خصوصی و عمومی و چه میدونم متافیژیک و از این چیزا باید چی بخوان که رخ بشه بابا ولم کنا.

/ 0 نظر / 6 بازدید