داشتم به خودم این فکر را میکردم که آیا پیامبری (ع) ازش خواسته اند که مثلا حیوانی را انسان کند یا خیر؟ بعد دیدم چقدر آدم که خود حیوانند و این معجزه هیچ گاه شاید تا به حال رخ نداده که حیوانی هم به بهشت راه پیدا کند و از انسان جلو تر بزند بل هم اضل.جز میگویند چند سگ که راه پیدا می کنند ولی همه شان را نه مثلا سگ اصحاب کهف.حالا گیرم اومد میخواد چه کنه مثلا پر دربیارد و تو آسمان ها راه برود تا ما بترسیم گیرم به بهشت برویم.

/ 1 نظر / 6 بازدید
saeed

ممنون http://2pshop.tk/