آقا شما چزا یکی رو همینطوری میاندازین تیمارستان همشم تقصیر این نگهبان هاست اینا رو بایدبزارند برای اینکه یه خری نگه من دیونه ام تا راش بدن شاید من کارم گیر کرد بخوام یه هفته مفتی برم غذا بخورم اونجا دیداری بکنم درا بسته است حالا یکی گفت مثلا خودم اصن که گقتم بابام امام زمانه نه این بابا ها باید بفرستینش اینجاها؟ شما صد تا دلیل منطقی برای خودتون و غیر منطقی من دارید که این بلای عظیم رو سرم آورده اید حالا من نمیگم عقب مونده ام چون خیلی شبیه اونا حالا یا هستم یا نه ولی نگا رفتیم با مادر بزرگم خدا عزیزش کنه نگو مادر بزرگ حرف رو عزیزت کنه عزیز برای زیارت حضرت فضل توی جهرم من نرفتم به خاطر اینکه هر کی رفت عمدتا برای زن گرفتن و این خرفاست نمی دونستم هم این آقا زاده کی هستند اصن همین الانم نمی دونم یکی از نوادگان و امامزادگان خلاصه نرفتیم رفتیم سر قبور بعد یه عقب مونده حالا اینا زیادی جلو زدندها ما میگیم عرفه وایساده بود سر بعضی قبور مینشست و فاتحه ای والا من که نمی دونم چی میگفت یه چی میگفت بعد مادر بزرگ گفت بهش یه مرتبه بعد از نزدیک شدن که این کیه (اشاره به قبر) گفتش بابامونه.والا ما که رفتیم تیمارستان عقب مونده ندیدیدم که شماها میگین در صورتیکه من خودم گفته بودم نمیخوام بیام نزد ائمه و تیمارستان خودم نمیخواستم دست و پامو با زور و همکاری اقوام میبندند و وقتی هم میگم بیا بریم پارک ول کن خالا بگذریم

/ 0 نظر / 5 بازدید