عجب رویای نجس بجس که نوچ خوب بود بالاخرهی تنها داستان چیه؟ بگم!!!

خلاصه اینکه گذاشتنمون توی یه دوره زمونه ی حدودا چند سالها پیش پیک نوروزی به دست و ما هم فکر تموم کردنش بودیم تا زود از تعطیلات نهایت سود معنوی و مذهبی و هر چی تو بگی اصن بازی کنیم اما یه طوری بود انگار بعضی صفحاتش که نه بین هر صفحه اش دو برگ بود به رنگ جیوه که بکننش توی آب حل بشه و انگار نمیدونستم باید حل بشه اینم یا نه معلم هم چیزی نگفته بود در موردش یه آن رفتم توش که ببینم اینا چیه دیگه فهمیدم طرح عملیاتی اسرائیل کشی هستش رفتم تو عملیات تا ببینم یعنی چه دیدک توی یه صفحه اش اینطوری بود که یه بمب جلو میزاری اسرائیلیه هم که همش خوابه یه بمب پشت سرش سیماشم وصل به هم د به دو ها. حالا این عملیاته هم به کمک حضرت علی(ع) یاد گرفتیم بقیه اش چی؟ همشو باید حل کرد پیک رو؟ اصن به من چه.عملیات چریکی میکروبی همه چی هم لو بره باز این اسرائیلا فکر کنم همیشه میترسند از ما ه.

/ 0 نظر / 6 بازدید