تو این عالما نبودم دانشتم خدا وکیلی یکی نه ها چند تاش اومد توی ذهنم از فیلم ولایت عشق ولی منم دوست دارم یک شمشیری داشته باشم سرشم رو به بالا خمیده بشینم گوجه حالا ما بیشتر میگیم گرجه قاش حالا شما میگی قاچ کنم فکرشم که کردم ترسیدم بعد گفتم نکنه یاد بدی باشه و از این حرفا جون من خودبه خود یاد ذهنی نمیکنم و تجسمی یاد تصویری و سمعی میکنم چون خدا قابل تصور نیست ولی نگا ما آدمای مسرفی هستیم جنگم نرم شده است ولی قدیما توی خانه ها تفنگ نصب میکردند به دیوار شمشیر داشتند حالا جون ما مسرفیم سیستم عوض شده بچه میگه حالا خودم هم فلان غذا رو دوســــت ندارم و به خاطر همین جنگ باید یه چیز الاحده ای براش بپزن جاش حالا این عیب نداره اسراف کاری ما عییبشه ببین حالا به کچا رسییدم وگرنه مردم زمان شاه چی مخوردند همین نون!فقط؟ نمی دونم به موسی (ع) هم ازش یک چیزای دیگه خواستند گفتیم حوب برین آمریکا بخورین میگن نه ما همینجا میکشونیم گند کاریامونو عرق سگی از این حرفا تا چیزهای بهتر از اینا

/ 0 نظر / 7 بازدید