یه حرف دیگری هم که ایشون[بابابزرگ عزیزتر از خودم} می فرمود قبلانا این بود که:حالا ش بکنیم؟ البته ایشون گفتم ناشنوان ولی من موقعی که داشتم بدجور سوتی میدادم تو اون خونه خالی حبس شده و حرف میزدم پشت سرهم گیر که میکردم یا نظر غیر عقلانی میدادم که ممکن بود بد تموم بشه همین رو میگفتم غریزتا

اخه حضرت جبرییل نبی که شوخی برداری نیست باید جواب پس بدیم وگرنه میتونست ایشون خدا به جاش برامون وحی خودش بفرسته و نیاز مبرمی نبود مخض یه عده چی بگم بگم مردم؟؟ فرشته؟؟ اخه وقتی قران مثالش نمیشه اورد بازم نیازه...برای مردم و یه عده مثل ما چرا مثل اینه که بگیم ایت الله فاطمی نیا چیزی نگه نه نمیشه و یکی از شغل های حضرت جیریل وخی کردن است که سرکرده و رئیس همشونه ولی نه که بد بشی باهاشا چون خودم تو قران خوندم که دشمن خداست هرکی باهاش بد بشه استغفرالله ما دنبال فتنه نیستیم علمی خرف میزنیم و سیاست روز ولی کفر رو قبول نمیکنیم همراه شما

/ 0 نظر / 16 بازدید