خدایا دهنم گل بگیره که اقدر مکشوف

حالا یه چی گفتیم که فکرا دیدها به یه نقطه بعد باید عوضش کرد با ذکر خوب امام حسین هم میگفتم چرا این  امام حسین انقدر قرآن میخواند چرا صحبت نمی کرد با فرزندانش میدونی چی شد؟ همین چقدر غیرت الله بود ولی باز سنگ میزدند لبشو بعد شهادت هم دهان ها دندان ها شکسته که چرا قرآن میخواند و میدونستند 100% که دیگه حق داره میگه دیگه معجزه است ولی بازم کوتاه نمی یومدند عده ای اصلا برای قدرت نمایی اومدن در ظلم عده ای برای آزمایش و امتحان جمع شدند خدا لعنتشون کنه همشون رو با خدا هم جنگیدن...

حالا فهمیدی برای چی سر مبارک امام حسین رو طفل سه ساله میخواست؟؟چون بیاد نزدیک قرآن بخونه برای اینم بود. برای این که داشتند عمه ی سادات رو و دختران حرم رو امام رو بد نگاه میکردند و نگاه داری می کردند  و اذیت می کردند تو خرابه ی شام و فهمیده بودند و آزمایش کرده بودند که سر مبارک باید فاصله داشته باشه براشون از توی راه میدونستند...اینا یه همچین کسان ملعونی بودندها

/ 0 نظر / 15 بازدید