والا من خبرنگار نیستما کارمندم نیستم چون از جایی حقوق نمیگرم اگه ننه بابام بدن پول که اونم دیگه به دردم فعلا نمیخوره مگه اینکه نگش دارم برای خرید سوزوکی حالا بماند کار خودمونیا اگه واقعا ما خوب باشیم ولی به عینه میبینم که کارگره خبرنگاره داره به یه سمت دیگه ی سوق داده میشه نه اصن یه کار نیست میدونی؟ شاید بگی لقه ی حرام چه میدونم کار نسنجیده نابلد چه میدونم نخند.

ولی میگن ما همه رو میتونیم زشت کنیم خراب کنیم برای این دنیاش خوبه کسی دوروبرش نیاد که میترسه به بهونه ای گولش میزنن حالا این نمیدونه یه عده ی دیگه که از مایا نیستن زیر نظر خودمون میگن این پول حرومی گرفته حتما زشت میشه ما به هر حال طبق جماعت که خدا دستش با جماعت توی یه فنجونه بالاخره نه نمیشه گفت خوب خودشون میخوان نه اصن ولش کن چی میگی تو؟

یه قولا زن فرعون هم لقمه ی حلال تر از این خورده بود که تو میخوری! چی شد شد 4 زن برتر آسیا حالا شایت یوروپ

حالا ما چیزی هم نمیخوایم بگیم آخه هستن به قولا میگن لقمه ها همش حروم شده که اینطوری شده رجبعلی نیست دیگه و از این حرفا ولی آخه بچه ای که نمیدونه لقمه ش خرومه حلاله نه اصن زن فرعون ما نمیخوام بین زن و شوهر فرق که نه اختلاف درست کنیم این دورو زمونه زنا مرد میشن میرن سر کار شوهره پاشو دراز کرده میگه شام چی داریم.کار به این کارا نداریم ما ها داریم!!!

خلاصه چون حقتونه میگما بالاخره زیر نظر ماست اگه منم خوب باشما خلاصه یه عده دل خوشند دولتیا رو خصوصی کنن تا لقمه ی خلال من نخورم بابام بیاره از بیرون یه غذایی و نه بابا اینچنین نیست قراره جدیدا نظارت رو بانک ها بیشتر بشه گمونم ها خوبه خصوصیه خصوصیت دار بشه.

/ 0 نظر / 5 بازدید