امشب رفته بودم مسجد و سخنرانی یه آیت اللهی  و قرآن و روضه و تو ماشین رادیو داشت یه چی بین  لهجه ی جهرمی ما و جای دیگرو مرد و زن یعنی داشتند مسخره نه این دردی و دوا نمیکنه همون دستشون بگیره بهتر نیستسبز

این هدف اهل بیت نیست؟؟؟

#ii
/ 0 نظر / 28 بازدید