معذرتم نمیخواهما ولی شما سگ شناس هم نیستین اگه مام بگیم مثل علی (ع)  آدمیم جهل مرکب و از این حرفا بابا سگ خوب داریم کی اصن از سگ بی؟ من دوباره باید رشته ی سگ شناسی.بابا منم سگ ندارم کی از خودم بیتر شما هی طرف رو اسیرش میکنین بابا سگ باید ولگرد باشه سگی را تکه نانی.

یه کاری میکنین توی گوشتش سوزن خیاطی؟نه بابا اصن باید سگ چی بخوره علفم میخوره توی بیابونا چه کسی روزیشو میده خوب ارزشش بالاتر از ما که همینم میخوره گوشت خودت بهش میدی وگرنه بی میل هم باشه با یه تکه نون هم راضی میشه خودتون پدرشو در میارید بدبخت بیچاره زود صاحبیش میشید خوب دوست داره بره ولگرد باشه سگ ولگرد صاحبش امام زمانه حالا یکی دوست داره آهو باشه امام رضا ضامنش بشه یکی اسب بالاخره آدم نیست اینجوریا.

/ 0 نظر / 6 بازدید