داشتم میفکریدم که بعضی ما چقدر بی حیا و شرمیم مخصوصا خودم که از حیوان هم گذشته به حسابن خوب چرا به حسابا؟ چون شکلشون که ه.خلاصه میگن همشونو آمیزششون و نحوه ی بچه دار شدنشون رو حیوانات.حالا که صحبتش شد میگم خلاصه رفتن مال همشونو دیدن بعد میگن کلاغ ها رو ما که نه هیچکس ندیده چه بی شعوریم!!!

حالا بماند خروس چی دارم میگم حالا هیچی که تو جامعه ی غربی باید توی تک نک پرونده که نه آدم هاشون صحنه ی دیداریشون نمایان باشه که یعنی از ماس و شاید اصن پخش بشه تا معروف و خلاصه همه رو دارن ما به حکم جمهوری بدتریم. همین

/ 0 نظر / 5 بازدید