حالا شبهه ایجاد نکنیم که گفتیم شاید بنا بر اسم یارو باشه اولا مادره و پدره دعاشون خوب میگیره که اسم میزارند و صدا هم میکنن وگرنه من گفتم تو خارج کسانی هستند که اسم غذا هارو رو بچه ها میزارند جدیدا و خوشمزه هم میشه واقعیتش ولی نگاه دوما امام زمان اگه منو ببینه شاید خیلی جلو رفتم و احساس مردانگی میکردم بهم میگفت آقای رضاییان مثلا اگه بخوان بگن وگرنه شاید کم پیش بیاد نام ببره ایشون چرا دلیلش رو تو خاته خالیموون گفتم که آقا این نامش حسین بوده علی بود بعد از قیامت چی میخوان صداش کنن یه عمر مادرش بهش میگفته محمد حالا چی میشه خدا میخواد چه کار کنه!بعد گفتیم که چی؟ یادم رفت آهان یکی که اسمش علی بوده اولا تو دنیا میرزه اطلاعات رو سرش مخصوصا مخصوصا پسر چون امام اسم دخترش رو نگاه کنید! بعد این فرشته ها چه طوری جرات دارند که مادرش بهش میگته غلام یعنی علی بعد عذابش کنند؟؟؟چیز حساسی هم نیستا همینطوری محض اون صبتم گفتم و معلومه که عذاب نمیشه ولی خالا بزار زینب این بدبخت باید چی بکشه تو این دنیا!!!دختر حساسه عزیزم

حالا زینب هم که از مامام پرسیدم گفت یعنی زینت پدرها!!!میخواستم بنویسم )پسر )ها ها دست خودم نبود.

/ 0 نظر / 17 بازدید