انکبوت من زیر تلمباری از غربت رفته که جایی برای خودش نمانده که با زنی دیگر ازدواج کند و من میگویم این عنکبوت زن دارد آیا؟از  کجا به دنیا آمده این که هر وقت دیدمش تهنای تنهااست....ا روزی موجودی نارنگی که نه همون نارنجی دیدم نصف نصف نصف مورچه که روز زمین راه میرفت تا حالام ندیدم جایی گفتم چه هه؟ شاید عنکبوت فرداست...

/ 0 نظر / 6 بازدید