والا من خودمم خوشم نمیاد از وبلاگ بندیم نه چیزی نه عکسی نه عشقی نه حرفی نه شعری خوب اگه یه روز حال بود میدم و میگیرم حتما و ترجیح میدم برم وبلاگ گردی کنم تا بشینم چرت و پلاهامو بازنویسی و خوندن و از این چیزا حالا شمام گرفتار نشین که کار الاحده ای شده نه همینه که هس حس خوبیم ندارم وظیفه اس همینا دیگه

/ 0 نظر / 6 بازدید