میدونی تا حالا چند وقته.بزار.بابام میگفت چی میخوای برات بگیرم همینطوری میگفتا نه جدی جدی میگفتم اسب مامان بابا میگفتن کجا نگه هش داریم؟ منم راستش جدی نمیگفتن دلم نمیخواست باهاشون تن به تن بشم معلوم نیست از کدوم.حالا خلاصه میدونی چند وقته نماز؟ نه بابا شیهه ی اسب رو نشندیم اونطوری که بهم حال به چند وقته قوقولی قو قوی بابا خرس؟ نه خروس که قوقولی قوقل نمیکنه نه درسته اون مرغ بود که قدقدقدا میکرد پس درستم فکر میکنم به شبهه می اندازنم چه کنم چند وقته خلاصه نشننیدم اون موقها پسرا غیرتی میشدن از روی نفسشونم که شده یک اربده ی شیهه ی اسبی یا خروسی میکشیدند آدم نمیدونست ازشون بپرهیزه یا نه خوب مملک به تاراج رفته بود بچه ی سوم راهنمایی اخلاقش عوض.نامصبا مثل خودشونم از خودشم بهنر یه راهنمایی بود در  خونمون که میخواستم برم چیز بخرم نمازی تو مسجد بخونم بود اینام بودند دیگه آدمم شک میکرد.نکنه اینا غیر بهداشتین منکه کارشناس نیستم!!!که میکشند.

نه این تو جمع بود تازه از مدرسه بیزون اومده بودند و آزاد شده بودند طبیعتا این یه قوقویی قوقو(بدون ل هم بود) میکشید و میخوند همشون جو گیر میشدن بعضی ها که نمیتونستند ضایع خودش چی فکر میکرد بچه هه خلاصه آدم باید به سیر و سلوکی برسه دیگه نه تار لازمه نه سنتور شایدتم یه سیر و سلوکی برسه که هم تار و سنتور و از این خرفا همشونو بتونه ازش آهنگ جدید الورود  که کشف شده بوده توسط بعضی از ما بالا بیاد طبق سیاست خارجی و زیبا یا ایرانی بسته به سیاستش.حالا آهنگ امام علی رو کی ساخته!!!

یه چی میخوند مام بلد نبودیم میگفتیم

هل هسقت هیت الهوا کبدی.دلی ل.ولا یحض علی طعام المسکین

چه میدونم چی میگفت گیر آهنگش بودیم روش میساختیم امیدوارم یه روز برسه عقلم به حایی که بفهمم چی میخونده یعنی امید دارم برسه

/ 0 نظر / 6 بازدید