حالا که مثئله بین خودمون اقدر جدی شد من باز دوباره گفته هامو می نویسم اگه بدست کسی برسه آقا علم شیمی چه پیشرفتی کود شیمایی میدن درخت خوب مثل آدما شیمیایی میشه ظاهرشم خوب باشه ندن هم شاید هیچی نمیشه حالا به قولش همین کودهای انسانی و حیوانی هم شیمیایی ان یک بوهایی و رنگهایی داغ ازش بلند میشد.این تو سبزی رسوب میکنه خلاصه چی میشه حالا سبزیه تو آزمایشگاه از علم شیمی درست نشده باشه چون  یه مدتیه مزه اش طبیعی نیست از بعد جنگ این کبریت های دوران شاه به شلوار که میکشیدی روشن میشد اصن چه کبریت های بلند و قشنگی بود هنوز کسی داره؟ خوب ترقی کردیم کبزیت بی خطز اومد والا علم شیمی از گشنگی و گسنگی نجاتمون داد وگرنه اگه مثل بچه دلت پاک بود یه خورده خاک جمع میکرد تغییر شکلش میداد شبیه کیک بشه میزاشتش تو فر میخوردش برای بعدا بله پاک نیستیم که باید کیک مصتوعی درست کنیم با آرد مخصوص اصن شما نگا این مغز آفتابگردان مزمز رو چه طوری درآوردن کردن تو یه بسته به خورد ما میدن اصن شیطان یه ذکر میگه هنوزم شاید بتونه گلابی درست میشه میشه میوه این گلابیه از کجا اومده ما مگه ذخیره ی آب منطقه ایمون چقدر مگه توی سومالی قحطیه این مملکت امام زمانی رو کیا میگردونن والا من نمیدونم یک چیزایی ساخته میشه میگم مگه جند تا تخمه کدو بوده چه میدونم تخمک جاپونی از کجا اومده این هواا یه چیزایی تو ذهن من مخدوشه این چطوری میسازه؟ اصن لقمه ی حلال بدن دست من اقدر خوشحال میشما ولی انگار دیگه فحشه برام چون سیستم عادت به یه چیای دیگه داره این قلبه هم از کار نمیافته چرا دکتره ناراحته این همه ما خوردیم نمردیم چرا؟ چون گوبه گوجه خورده مرده والا چه میدونم من سیروسلوکه دیگه.

به قول مادر کلی پولش دادیم حیفه.

/ 0 نظر / 5 بازدید