ر

مردکه یادمه میگفتم به خودم یعنی برآوردم بود...

میگم حوری بهشتی رو میخوای چی کار؟

برای اوج لذت شهوانی...............................دیگه

بیا کی دنبال معرفته خوب که راشو بستن برا خواجه علی الدین...

حالا نگا نفت هست مزایای زیادیم داره یکی دو تا نیست اگه خواستی به اون اوجکش برسی مرتیکه یه خورده بریز روش تا هرچقدر میخواد بسوزه.اگه راست میگیا تا اوجم برسه بد نیست میگه آب نمیاد به من چه سوخت دیگه اوتشم میسوزه میره هوا از هوا چیز میاد بخارش هم.شاعر میگه:میانبر معنوی قرص های شادی آور...وا وای

یعنی چه شده!!!

 

/ 0 نظر / 5 بازدید