آره من دیونه م آره دیگه بدتر بیتر از این که نمیشه

خلاصه ما هنوز سر موضع خودمون هستیم و منتظریم سفیانی حوری های خودش را با چتر نژاد از سرزمینی دور چه اسرائیل و چه آمریکا و چه اروپای شرقی بر سر مفسدان فی الارض ایران و ما بفرستد تا ما مردان اگر به خیابان کارمان بنداست و اگر حدیث است که مردها زمان سفیانی بیرون نیایند که بر زنان عیبی ندارد درست این حرفا ولی باید فله ای اینها درست بشه نه که طرف زنشو بفرسته خودش تنها توی مغازه ی لوازم خانگی فروشی خودش بشینه تو خانه نه باید همه با هم تصمیم بگیریم آدم باشیم بلکه هم وگرنه  سوقصد و ظن و رفتار از این سو ها بیشترتر به پیش میره.همین دیگه ما سر آمادگی خودمون هستیم و میگیم اگه قرار باشه که همه گناه کنند تویم میکنی؟ خوب همه دارن میکنن دیگه...

و در چنین شرایطی اگه قرار باشه زن های لخت یا مردهای لخت آموزش دیده در آزمایشگاه ها و زنادین فرود آیند اگر زن ها نظامی یا انتظامی ما کاری از پیش نبرند سگ ها ولگرد بلند چه کنن خوب اینا رو که  دیگه نمیشه درست کرد اینا حیوان شده اند توی آزمایشگاه ما هم حسینه داریم در مقابل یه طرف زن نشسته یه طرف مرد بینمون شکر خدا فاصله است بله بله بله وای از اون لحظه حالا چه بمب بزارن که سید بره ببینه که طرف اومده زنیکه راحت مجله اش رو برداشته در این قیر و داد بمب گزاری و رفته اینم از سیدمان که تنهاش گذاشتن موقع بمب گزاری حسینه ی سید الشهدا از ما چه انتظاری است که بر مسند بزرگان تکیه زنیم چی گفتم اصلا...

خلاصه سگ های ولگرد هوامونو دارند اینم یکی دیگر اندر مزاید سگ ولگرد که ما نمی دونستیم و در نظر نداشتیم و باید احترامشون رو نگه داریم خودشون خوب میدونن وگرنه یخ نایلون هم انداختی روی سر این حوریان زشت صفت بعد میخوای چه کارش کنی؟؟؟اینا دیونن منتظر فرصت ماشاالله ماشالله خودمو میگم جوان های ما با این ائمه جمغه  که انقدر اوصیکمتون کردن به تقوا داره تقوا میباره ها تو خانه شم ببینه یه همچین چیزی شده پا میشه میگه بریم گشتی بزنیم حالا دور یا نزدیک پدر و مادر بیرون.ما گفته بودیم که منتظر همچین صحنه های حوری صفت باشین هشدارشو داده بوده ایم هم که این شد خوشبختانه...

/ 0 نظر / 5 بازدید