اقدر به من گیر ندیدن والا همش تقصیر من نیست یکمی هم به خودتون گیر بدین ببینید مثل من سید سفیانی نشین یه وختی بگدریم:

حالا نگا نمیگیم حامعه نه مردم هر دوره ی زمونی خر بودند گاو بودند و تمام اقشار خیوانات بلکه بدتر حالا چرا خیوان آخه آدم از گاو نمیترسه که شاخ داره"؟ نه همین خودت...

بعدشم یه روز اونموقع ما حسینی بودیم حالا امام خسنی هستیم کسی که بخواد امام خسنی باشه مثل زنا خوشکل بشه کم نیست ما تو این مورد الان ضعف داریم البته قبلا داشتیم ولی چادر سر میکردن برای مرد خودشون شوهرشون داشتن قبلانم شناسایی خونه به خونه نبود که شد اینطری امنیتی به بهانه ای...مرد زیبا هم خدا نگرش میداره در بیاد. ولی ما میگیم امام خسین و امام خسن هم مسابقه میذاشتن ولی اختلاف نبود سر هیبت و سر زیبایی.اینا بین مردم همش سیاسی میشه الان مردم ما زشتی رو پسندیدند و ما هم این شد که میبینی پرواز نمیکنیم با هم بالا بریم زیبایی مرتیکه؟ میخورندت.و آخر اینکه کم پیدا میشه یکی زیبا باشه با هیبت هم باشه مرد رو میگما چه کنیم حالا ما که قراره دنبال ظاهرات دین باشیم و امامان هم داخلش چه باید کرد والا تنهایی نمیشه خودنماییی نمیشه بدبینی نمیشه ها.همه با هم به پیش جلو میزنیم شایدتم زیباییم بد میبینیم؟ نمیدونم ولی جذاب نیستیم پیامبر از یوسف (ع) جدابتر بود خوب اینام هست حالا مرد بشیم که دورمون جمع بشن و میکروفن و از این خروف؟ بابا بسه دیگه

/ 0 نظر / 6 بازدید