خدایا اگه یادتون باشه گفتیم درد از خداست و راه رسیدن بهش مثلا آه اسم اعظم خداست پس خیلی هم بد نیست من که ازدرد های کوچک هم نمیگدرم و زود فکر میکنم که چم شد...بله اونایی که خودبه خودیه ها وگرنه نه شمشیر بزنی به پات به یاد اباالفضل چمیدونم زورت میرسه!

یکی دیگه هم همین خوندن همین سوره ی ناس بود که اولش باید با آرامش پناه بجویی که یعنی خدا جون من پناهم بده دیگه من پناه آوردم بعدشم من کوتاه میومدم و با همین لحن میگفتم ملک الناس یعنی خدا مردم دوباره درصورتیکه نباید بیام طبق باید تند بگی از همینا من پناه میبرم اگرم اعصابم خورد بود و توجه نداشتم یا پرت بود که اصن از همون اول با لحن تند چه اولش و وسواس خناس رو و همین نفاثات فی العقد همشو تند میخوندم اعصاب نمیزارین بابا شماها دیگه ای بابا

/ 0 نظر / 5 بازدید