س

حالا اگه تو این سیروسلوکی که گفتم رفتی و نگاه کردی حتی خواسته شد رویتو کردی اونور صلوات فرستادی چهره ی زنی رو دیدی باشه نخواستی هیچی ولی به شرمگاه زن هیچ وقت نگاه مستقیم مکن همینو به یادگاری از یه نفر که نمیتونم بگم گفتم اگرم کردی توبه کن...

استغفرالله استغفرالله استغفرالله خدایا منو ببخش!!!

/ 0 نظر / 2 بازدید