حالا ما عقیده ی خودمون رو داریم و مادامیکه عقیده ی من و امثالم باعث گمراهی افراد دیگه نشه و ضربه به نظام وارد نکنه عقیده ی شخصی است وعقیده ی شخصی هم محترمه ما که یقیه ی شما رو نگرفتیم که بیا این چرت  و پرت های ما رو قبول کن و الحمدالله شما هم نه حسادت داری به چروت ما نه احساس کمبود و دلتنگی پس نتیجه همین که طوری هم حالا نشده سیاسته دیگه قبول کن بین خودمون بمونه...

/ 0 نظر / 19 بازدید