یه حرف درشتی که میزدم تو حمام اون خونه و فکر کنم نگفته باشم همین بود که خدا انسان رو آزاد گذاشته خودشش تصمیم میگیره حیوان باشه یا حتی جن بشه یا انسان و فرشته و هر چی دیگری که تصورش کنی لذا عده ای خاک میشن تو جهنم عده ای هیزم جهنم داریم اینا رو دیگه باشه هم به معنی بشه هست دیگه چون پرسیدند از آقای کشمیری گفت بهشت قیامت الانم هست خوب پس چی میخوایی یه عده تعجبشون میبره که تو این قیل  و داد مثلا چرا سنتور منو آوردن چسبوندن به دستم...

تعجب نداره ولی خدا به بعضی چیزا هم قسم میخوره مثلا قلم یعنی خوبه قلم باشه تو قیامت کیبورد مثلا یعنی میخوام بگم منم کارم خوبه ها!!!

مثلا تصور کن کامپیوترم رو میخوام چی کار روز قیامت که انس گرفتم بابا بزرگم هم میگفت قبلانا که آمخته نشو بهش(انس نگیر) لذا بعضی ها با سنگ انس میگرند سنگه روز قیامت نشونشون داده میشه کو حب حسین(ع)...

ولی همین رو میخواستم بگم که جن و انس نداریم یعنی داریم یه انسی ممکنه با شیطون محشور شه چرا چون خودشم شیطون بوده و ما شیطون جن داریم انس هم داریم ولی نگفته اند که در جهنم انس و جن جدان یا هیزمشون پس همین الان میتونیم هرچی باشیم یا بشیم و خدا خودش خوب میدونه و میتونه محشورمون کنه.تو بخواه با امامان محشور باشی!!!

حالا منظورمون قرابت قیامته نمیگیم وگرنه همین الان جن هست انسم هست حیوانم هست پیتزا هم چی کارش کنیم؟؟؟

اینو هم که گفتم به خاطر اینکه اعصابم از خودم خورد بود که نمی دونم جنون چی کار میکنن و از این حرفا بعد رفتم نزد خواهرم گفتم تو جنی؟؟!!! سه تا تعجب بعد گفت این حرفا چیه ما چی کار داریم به اونا بعد الان که خواب بود بیدار شدم نصف صبحی داشتم خواب های عجیب و غریب میدیدم توش این بود که نکنه منم جن باشم شاید خواهرم ترسیده بوده داشته خواب های بد میدیده چه میدونم والا وگرنه با همین چشم ظاهر مام معلومه همه چیز جداست و آمیخته نیست جن داریم انس داریم ولی قیامت از این حرفا نیست میچسبوننت به هر چی دوست داری و علاقه داشتی!!! در علاقیاتم باید یه تجدید نظری بکنم ان شالله/ 0 نظر / 16 بازدید