کاشکی یکی حال ما رو درک میکرد بعدا می آمد پیش ما نه اصن خودمون میرفتیم پیشش اگه بشناسیم همو همدیگه هستیم!!!

/ 0 نظر / 5 بازدید