ببین ما میگیم حالا میخواد فیلم شوق پرواز پخش کنه میکنه هرچی ما میگیم بابا تو که راز و نیاز میکنی با خدا خدا رو میخوای تا میخوای شیطون جن و انس اصن به قول خودش تو رو دوست دارند حاالا ما کاری به ملائک نداریم که اینا هم گمراه میکنن یا نه ولی میشنویم ککه فلان امام زاده که رفتی فلان بلایی از سرت دفعش کرد کاری که همینام کهه مدعی اند نمیتونن اصن معلوم نیست دنیا دست کیه...همین

/ 0 نظر / 5 بازدید