اگه وبلاگ مو خوبه چرا تبلیغش نمیکنید اگه بده خوب هیچی مگه ایشون نگفت قبل فوتشون که بله دیگه همین تبلیغ کنیم البته به دست کسانی که باید برسه میرسه ولی خوب نگا من به اندازه ی تعداد پست هایی که داشتم هم بازدید کننده نداشتم بیشترینشم لابد خودم بازدید کردم طبق آمار آره هیچی هم نمیدونم خوب دارم با چشم خودم میبینم ولی میدونم که به دست اونایی یا اونی که باید برسه میرسه ولی حاج آقا به قول شیطون میخواستم یه ساعت وقتت رو تلف کنم!!!

آره میدونم وبلاگ من گمراه کننده است ولی هیچ وقت درست نبود آمارش...

/ 0 نظر / 2 بازدید