شما گرفتی که اگه حالا البته من به انگلستان چی پیر میگن کار ندارم همین آمریکا فرانسه یونان انگلیس شما به فکر مثلا چشی حالا اسرائیل هم نابود شد حالا چی صلح و صلاح خوب درست ولی ما که میگیم بهشته زیر نظرشون اونجا و انور برای کفار خوب حالا اگه مثلا ریشه کنی هست که میشن ان شاالله ولی اگه اینکه توی صحنه به جای ما بازی نکنند این کشورها که نمیشه مثلا اگه بمب داشت عربستان هسته ای میزد به ما دیگه وهابین دیگه کی بیتر ما؟ همیچیا دیگه!!!دارن؟؟ خوب حالا اگرم دارند شیخشون بد نیست شاید وگرنه صحنه روز به روز نمی دونما میتونست با فرض سیاست جمهوری ما بدتر هم باشه الان داشت نشون میداد تلوزیون یه نفر چی نکرد که بیاد از ایران دست امام رو بگیره از هاپیما بیرون که نه بازگردونه آخر یه فرانسوی نشانه دار اومد.بازیه دیگه...بچه های امام هم کجا رفته بودند خدا میدونه!!همینجا

حالا اگه همینا اسبی رو نشون میدن تو اخبار که پاش گیر کرده جایی یا گوسفند شاخ داری شاخش بین دیوار گیر کرده حالا شوخی نکنم اینکه این حیوانات زبون بسته رو نشون میدن  و از فلسطین میگدرن این برای مان که بفهمیم اولا حسمون چه طوره توی این قرن نسبت به حیوان بیچاره دوما بدترش چی؟ سوما حالا انسان یا حیوان؟همینچیا دیگه

/ 0 نظر / 6 بازدید