حالا ضد حال نزنینا موضع هم نگیرید

داشتم بدین فکر میکردم همین فیلمه که عده ایشون به ظاهر سه نفر ظاهرا یا باطنا خلفت ابی الحسن رو قبول نکردند و گفتند جاوید باد حکومت بنی عباس لعنه الله علیهم اجمعین وگیر افتان در زنادین کشور من که میدونی هیچ وقت خودم همین خودم گناهی نداشتم ولی چه حالی کردم به یاد اینایی که به خاطر من یا همون فیلممه به یادشون که تو اونجا نماز میخونن یا نه خلاصه نمیدونم کسی که زندانی میشه باید بخونه یا نه یعنی اقدر خوش میگذره؟؟ من که نه. خلاصه به یادشون همین بازیگره که دیگم فکر کنم پیداش نشد جایی چون ناامنی کرد و بی هوا یکی رو تو اون موقعیت که میگفتند و سیاست کشتن حتی یک نفر نبود کشت خلاصه به یاد زنادین بودنشون تو زندان چه حالی میداد حالا که حکومت ظاهری منو قبول نکردند نماز خوند به یادشون ذکر گفت نا سلامتی به خاطر مو گیر افتادندا حالا جوگیر نشین من که نمیشناسمشون فیلمه رو دیدم که یادشون کردم ولی به هر حال حقه انقدر چرت و پلا بنویسی هیچیتم نشه به موقش که پیر شدی آلتروز کمر گرفتی همی خودت منظور خودمم مثل مامانم میفهمم دارم از کجاها میکشم و میگردونم...

/ 1 نظر / 5 بازدید
شادی

ایلیا «میم» به وضوح به عنوان بزرگترین معلم علوم باطنی و مفسر بزرگ الاهیسم در این عصر محسوب می شود. عصاره تعلیمات استاد ایلیا میم «تسلیم الهيست» و مراحل هفتگانه تعلیمی بر همین اساس پی ریزی شده است برخورداری از روح خدا (مسح شدگی) و زنده پرستی و باطن گرایی، از شاخص ترین وجوه تعلیمی ایلیاست. در یک مقایسه، ایلیا میم رام الله را می توان خلاق ترین، متفکرترین و هوشمندترین معلم باطنی در عصر حاضر محسوب کرد. www.oloombateni.com WWW.OLOOMBATENI-OLOOMBATENI.BLOGSPOT.COM http://www.oloombateni.com/Bultan/2314/ http://www.oloomebateni.com/ http://www.oloomebateni.net/