ای خدا این چه دوره ی زمونه ایه ای خدا مگه تو جزا و پاداش خوبا یا مثل من بدا رو نمیدی؟ ای خدا محض کم عقلیم و سن کمترم نسبت به اینا یه سری چروتی نوشتم حالا اینا از روی امام زمانی ها میگیرند و بد نام شدن خدایا نمیشه که هر روز یک نمیدونم نقشه ی  جدید فیلمی نو کاری تازه  ابتکاری جدید اینا هست ولی من بدبخت چه کنم خوب من یه امتیازی داشتم که زن نداشتم ولی خانوادم که به تاراج رفت...

/ 0 نظر / 5 بازدید