والا اگهه به زور و شتمه همتونو میتونیم حالا من نه مسلمون بلکه شیعه بلکه مخلص کنیم اگه با حاله همتون مثل این یارو آقای باحال خان کنیم به چیه؟ والا نمیدونم قرآن باز کن بخون میفهمی!!!

حالا این معین بوده گروه کیوسک بوده پاشده رفته حقشونه که این بلاها سرشون بیاد حال معنوی دنیوی فکری عشقی بدن تا جونشون در ره مگه خودشون نخواستن رفتن خوب کاریم کردن!

/ 0 نظر / 6 بازدید