از یکی از عرفای بزرگ سوال شد یعنی آیت الله سید عبدالکریم کشمیری که.......

حالا مایم هیچ گویی نیستیم که اینا رو میگیم اما...

سوال:آیا زنان به مقامات عرفانی بلند می رسند؟

جواب ایشان:ممکن است ولی تا به حال در ایران و عراق ندیدم و نشنیدم.

حالا اینو میخواستم بگم که بله حالا این به معنای این نیست که مثلا جای دیگه تو مشهد؟ نه یعنی تو کشورهای دیگر وضع بهتر از اینجا باشه نه به اون معنا نیست...

/ 0 نظر / 21 بازدید