شما چی از حون من میخواین که نمیان مستقیم بگین دکاتیر محترمه؟ اکه آزمایش خون بود که چند وقت پیش دادیم آزمایش ادرار هم با هر بدبخنی دادیم تا خالا مدفوع نامردمون هم همییشه در دست اگه میخوان طبق تکنلژی روزی که الان ساختمش آزمایش آب بینی؟ نه آب دهان بدم چشم بگو روزی 300 بار تف کنم بر مواد شیمیایی مختلف شمام کارشناسانه جمع بشین نگاه کنیند و از این حرفا چون آب خانه ما یک آب عجیبیه بود و هست که کشته نمیشیم خلاصه شما همش رفتین تو فکر آمپول بابا آمپولم برو اونور یه بار تو کوچیکی برای سرحک و از این حرفا زدیم خودمونمم نفهمیدیم بعد میگه این زنه چی چی خورده کنار شوهرش نشسته بررسی ککردنددا اطلاع دارن از همه چیز که مریض نشده و 4 ساله برای سرما خوردگی نیومده بابا اینا دام من بود که بم توجه کنید دیگه دست از سر کچل مو دار مو بردارید جای دیگه پهنش کنید همین..جواد

/ 0 نظر / 5 بازدید