والا اقد به من گیر ندین من دیگه اون علی قبلی نیستم فضا فضای دیگست صلاح ببینیم ببینیم هوا تاریکه شاید تا سر خط مقدم جنگ هم بیام گرچه نمیدونم حالا جنگ سر چی هست اصن گیج و واج می نویسم چند سال ذیگه هم به چسخولیم میخندم که چروتی بوده چرا چون عقب نشستیم مثل عقب مونده ها و جامون گذاشتند و رفتند مخصوصا اگه زن بگیرم که توی چه هچلی گیر خواهم افتید به دست شما خلاصه سیاسته باید به پیش بره یه موقع چه رفاقتی بود که الغدیر نوشته شد حالا کاغذاشو بچه میگرن میکنن توی بینی چون ارزش نداره جنگ نیست سیاست عوض شده برای ما هم همینطور حالا میگه به قول استاد که آیا حسین می دونست کشته میشه بله خوب می دونست حالا چی میگی به تو چه توی ظاهرات گیریم دیه خلاصه امام نماز میخونه روزه میگیره باید مام بگیریم هم ولی حرام بر ما شرعا که مثل امام رضا زهر رو بنوشیم بخوریم همین.حالا امام زمان هم بیاد تکنولوژی ثانیه ای چه بلایی میخواد سرمون بیاره خدا میدونه چه فیلمی ساخته میشه بازی چی میشه تئاتر چی میشه موسیقی همش که نمیشه میشه؟ خوب یه موقغی سیاست و جنگ دشمن تو این بود بود حالا که دیگه نه اگه اومد میشینیم به خودمون میخندیم یا سکته میکنیم که اینو من گفته بودم نه کار یکی دیگه بود بابا نشونم ندین چی شده ها...جنگه جنگ ناموسی...همون ناموس پرستی.

/ 0 نظر / 5 بازدید