در تحفه ی بعدی دانشجو که خودش همه چیزشو گفته در موضوعش که علت غلبه خواب در شب:

"علت غلبه خواب در شب

از پیامبر نقل شده که خداوند فرمود:بعضی از بندگان مومن هستند که درعبادت من تلاش می کنند. در نیمه شب ها از رختخواب گرم بیرون می آیند و به من سجده می کنندو با این کارها خود را به زحمت می اندازند.من گاهی یک شب یا دوشب آن ها را دچار خواب می کنم تا بیدار نشوند.این عنایت من در مورد آن هاست که می خواهم آن ها در عبادت من باقی بمانند.

وقتی که این بندگان صبح از خواب بیدار می شوند ناراحت می شوند که چرا دیشب به خواب مانده و شب زنده داری نکرده اند. اگر من میان عبادت آن ها فاصله نیفکنم، عجب به آنان مسلط می شود و آنان را به فتنه اعمالشان می کشاند.پس از خود راضی می شوند و خیال می کنند که از عابدین بالاترند و در عبادتم بیش از اندازه بالا رفته اند پس از من دور می شوند و به همین دلیل خیال می کنند نزد من تقرب زیادی دارند!!"

بله علت خواب ما همین هاست اصلا کجا سفارش شده بخوابیم بله گفتند برای آرامش خواب رو آفریدیم ولی چه خوابی؟ خوابی که آرامشم بده و خستگی رو رفع کنه و طرف خسته باشه نه مثل من بخوره و بخوابه که و قرص خواب آور بهش بدن!!! کجا گفتن اقدر غذا بخورید بله ائمه که اونم آیا از خودشون باشه توصیه های زیادی کردند که یعنی ما هم گفته باشیم و مردم فاصله نگیرند و گفتیده اند مثلا معده مرکز بیماریست ولی گفتند اقدر بخورید؟ گفتن بخورید و بیاشامید اما زیاده روی نکنید من بمبش رو میگم ها بمب تبلیغاتی قرآن مثلا ولی حالا نگاه آیت الله فاطمی نیا میگفتند که تو سحر بری قبرستون میشه اگه یه خورده لطیف باشی صحبتاشون رو میشنوی یا میگفتند که پاشی سحر اصلا قلیان چاق کنی بکشی هم سود داره یا میگن بعد از طلوعینه چیه؟ نخوابید که رزق و روزی تقسیم میشه پس ما اصولا نباید خواب باشیم مگر عذرش باشه مگه تشنه باشیم گشنه باشیم که غذا بخوریم نیاز داشته باشه بدن نه مثل بوای آمریکویی کم و شکم دو متر...حالا من کاری به زنا ندارم ولی بعضی هاشون هستند یعنی خیلی هاشون وقتی لاغرند به فکر اینن که خوش هیکلی چه خوبه وقتی چاقند میگن لاغری...یعنی رو فرم نیستند هیچ وقت..

/ 0 نظر / 20 بازدید