باشه اعتماد می کنیم و می نویسیم:

من از اولش هم میدانستم شاید..............

چگونگی من در (از) حال کیست؟؟؟

چگونه باشم خوب است...

چه کنم با فریادم تا نوازش دهد دهان سوزندگان را و ببخشاید بندگانی را که نمی دانم به چه کس پناه می آوردیده اند از روزگار خوش زندگی با تو همیشه همین


/ 0 نظر / 5 بازدید