والا دیه خودمم نمی دونم چی میخواد پیش بیاد اهه اهه اهه بزار یکم گریه کنیما ای خداا...

هی به خودم گفتم تو نیستیا اهه اهه فکر کرد به خودش گرفت همشم صحت سر این و اوناش حرف فکرشم ریخت بیرون زبان باز کرد والا مجله ی موفقیت هم که زمانی دنبال خودش بود توش هم راستم هم بگه دیگه دنبالش نیست حالا و حسش نیست هرچقدم بگم درسته اصن همه درست بگن گذشنه وقتش بگذرین حالا میخوام چه بکنیم باز این همه وبلاگ دور ریختیم دوباره از اول پرشین بلاک اه اه اه خوب چه کنیم ثبت نمیشد مطلب رفتیم اونجا یارو بلاگفا اصن دست من نیست میخوام چرت و پلا بنویسیم کار به این کار ا نداریم اصلاح مصرف و الگو و از اینا تمام شد دیگه یعنی دیگه من اصلاشدنی نیستم پس شما چرا نگران من اه اه میکنی دارم گور خودمو میکنم با دستم خوب از فکر و ارزشش بگذریم حرفی که توی دلم میوم اندازه ی عقلم نبود عقلم رشد کرد شاید حالا اه ههه چه کنم دیگه عقلیم نمونده چرت و پلا بسم الله تا خدا جه بحواد میخوام حال گرفته ی معنوی تو قفسم رو پرواز بدم و یه چیزایی رو در نظر بگیرم نه اصن حرف اینا نیست هرچی دلم خواست از همی میترسیدی برام خوب دیگه نصف عمری همینه دیگه ما رفتیم با نامش یا الله

/ 0 نظر / 6 بازدید