آخه چرا شیطون سجده نکردی اون خاک بود اون آتش نگفتی خاک خوارتره ارزشش برای خدا بیشتر اون که نگفت بر آدم سحده کن گفت بر روی خاک حالا کاریم به تو ندارم که چقدر عزیز بودی پیش خدا و دوست داشت که همنشین امثال ما شدی راسش بگو ببینم هنوز زنده ای یا دوره زمونه ی رد شده ما موندیم؟ حالا میگی من چه کنم ما مردمیم دنبال یکی میگردیم با چماف بزنیم تو سرش که همه ی خرابیا از منه از احمدی نژاده همیشه هم میگفتیم از توهه ولی جه کنیم دیگه بدترشو میککنیم پشیمونم نمیشیم دیگه دلمون سنگ تو هم هیچی نمیگی میگن ساکتی اصلا! جه میدونم تو کی هستی والا این خدا بهشت و جهتم رو آفرید تا از ما پرش کنه یا از شیاطین جن و انس وگرنه بهشت برای چمونه!

شیطون باور کن دلم یعنی میخوام بگم یه چی دیگه میخواستم بگم نخواستم سرزنشم حالا کرده باشم که مثلا خدا تو اون موقعیت قرار بگیرم یعنی یه روز به مرتبه ی ملائک الی الله برسم نه امید نیست بعد اونوقت خدا آموزشم کنه یعنی آزمایشم کنه خوب منم جات بودم اگه اینطوریه فرار میککردم مریض میشدم معالم یگفتم حالا بعدا خودتم یه کمی کم داشتیا یا نمیتونسی فرشته ها و خدا رو گول بزنی اصن از همون اول خوب تو جمع فرشته ها باشی مگه رند عالم سوز نداریم!

/ 0 نظر / 5 بازدید