Contact me
My Profile
Blog Author(s)
Previous Months Home Archive دی ٩٠ آذر ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ More ...
      سلام الیکم ()
  by:

چیای دیگری هم گفتوم که کارم به اون بیمارستان کشید...

مثلا این:

طرف تو هند شنید که دارن عزداری اباعبدالله میکنن (اگه میدونی نگم؟؟؟) خلاصه سینه زد و وقت مردن فهمیدن که بله کف دست و سینه اش نسوخته و برای همین کارش بوده خوب مام میگیم اگه با اخلاص ها جاهای دیگر بدن و پا و چشم و زبان رو هم مثل سینه میزد برای اباعبدالله همینطوری میشد دیگه این یه سری هست لذا زن ها باید پرستار مردهاشون باشند تا این حرکات و باید تیمارشون کنند بزننشون اگه شد بگن یا حسین همش که حرف حرف جنسی نیست!!!الان مردها مریض اند از نظر روانی و جنسی و زن ها بدشون میاد که با وجود این فلوم بی شخصیتی اینطوری بهشون رفتار بشه مرده باید بپدیره که زنش پرستارشه و تیمارش کنه خودشم راحت بخوابه حالا زنه خودش میدونه چه بلایی سرش بیاره کتکش بزنه اگه لازم شد چیای دیگه هم همینطور

همش عشقه عشق

  Comments ()
Recent Posts ۱۳٩٢/٧/٢٦ ۱۳٩٠/۱٠/٢۱ ۱۳٩٠/۱٠/٢۱ ۱۳٩٠/۱٠/٢۱ ۱۳٩٠/۱٠/٢۱ ۱۳٩٠/۱٠/٢۱ ۱۳٩٠/۱٠/٢۱ ۱۳٩٠/۱٠/٢٠ ۱۳٩٠/۱٠/٢٠ ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
My Tags ii (۱)
My Friends   باشگاه مدیران و متخصصان