Contact me
My Profile
Blog Author(s)
Previous Months Home Archive دی ٩٠ آذر ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ More ...
      سلام الیکم ()
  by:

حالا شاید شما از جیکتر و پوکتر زندگی من با خبر باشین اما حالا که کار به اینحا رسید برای بعضییاتون که یه وقت کفر نگین یه خودنمایی هم کرده باشم چیز وبلاگمو میدم من همیشه داشتم میدادم ولی حالا اینو بخونید و بیشتر از من بدونید بهتره برای دوتامون:

http://www.4shared.com/document/UVa22Xhr/PPT.html
هیچی دیگه همین دانلودش کنید

  Comments ()
Recent Posts ۱۳٩٢/٧/٢٦ ۱۳٩٠/۱٠/٢۱ ۱۳٩٠/۱٠/٢۱ ۱۳٩٠/۱٠/٢۱ ۱۳٩٠/۱٠/٢۱ ۱۳٩٠/۱٠/٢۱ ۱۳٩٠/۱٠/٢۱ ۱۳٩٠/۱٠/٢٠ ۱۳٩٠/۱٠/٢٠ ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
My Tags ii (۱)
My Friends   باشگاه مدیران و متخصصان